Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics

ෆෝරම් එකට සෙට්වෙන්න

මම මේ වගේ

My Photo
ඉලංදාරියා
වෙන මොකුත් නැහැ..... මම හොද ඉලංදාරියෙක්..... දුක සතුට කදුනන කෙනෙක්... මේහැමදෙම වින්ද....... විදිනකෙනෙක්........ ජිවිතේ ගැන සරලව දකින්න පුරුදු උනකෙනෙක්......
View my complete profile
ඉලංදාරියා. Powered by Blogger.
Saturday, May 8, 2010

PostHeaderIcon අමුලික බොරුව එලිවෙයි........

අමුලික බොරුව එලිවෙයි........

මොලයට හානිවෙනවායැයි...බොහොදෙනා වාර්තාකල.....කට කතාවේ ඇත්ත ..එලිවේ....ඒය පැහැදිලිලිවම බොරුවක් බව.......LIVE @ 8 වර්තා කරයි......

සගයිනි...බිය නොවන්න......ඔබත්..බියෙන්..ෆොන්...off කලානම්...on කරගන්න.......

ස්වර්නවාහිනිය මේ සිද්ධිය වදකහ සුදියට සමාන කලෙය.........

කියන්නා කේසෙ කිවත්....
අසන්නා සිහි බුද්දියෙන් ඇසිය යුතුයි....

3 comments:

Anonymous said...

lankaweth modayo innawanea ban......

දිල් said...

මම නම් සිහි බුද්ධියෙන් ඇහුවා ඉලන්දාරියා. මම ෆෝන් එක ඕෆ් අලෙත් නෑ. එන කෝල් අන්ස්වර් නොකර උන්නෙත් නෑ... :)

ඉලංදාරියා said...

එක හිදා බෙරුනා නේද?.........

මිතුරු දිරිය

ඉලංදාරියාව හොයන්

IP
get yours here

කියවගන්න අමාරුනම් +++

Get This