Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics

ෆෝරම් එකට සෙට්වෙන්න

මම මේ වගේ

My Photo
ඉලංදාරියා
වෙන මොකුත් නැහැ..... මම හොද ඉලංදාරියෙක්..... දුක සතුට කදුනන කෙනෙක්... මේහැමදෙම වින්ද....... විදිනකෙනෙක්........ ජිවිතේ ගැන සරලව දකින්න පුරුදු උනකෙනෙක්......
View my complete profile
ඉලංදාරියා. Powered by Blogger.
Sunday, October 17, 2010

PostHeaderIcon Photoshop Top Secret Tutorials - Full Collection 2010

මෙන්න තියනවා Photoshop කරන හෑමොටම් කියාපු බාන්ඩයක් ඔයලා හෑමොටම වෑදගත් වෙවි කියලා හිතුනා බාගන්න පින්තුරය උඩ කොටන්න...

2 comments:

෴ හසියා ෴ said...

පට්ටම පට්ට සහෝ....බොහෝමත්ම ස්තූතියි....

සංකල්පනා (රුවන්) said...

‍19GB අම්මෝ ADSL 512 එකේ 100mb බාන්න විනාඩි 39 මේක බාන්න 39x10x19 = ඒ කියන්නේ විනාඩි 7800ක් තේරෙන බාසාවෙන් කිව්වොත් දවස් 5 1/2 ක්....

ස්තූතියි තොරතුරට.

මිතුරු දිරිය

ඉලංදාරියාව හොයන්

IP
get yours here

කියවගන්න අමාරුනම් +++

Get This