Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics

ෆෝරම් එකට සෙට්වෙන්න

මම මේ වගේ

My Photo
ඉලංදාරියා
වෙන මොකුත් නැහැ..... මම හොද ඉලංදාරියෙක්..... දුක සතුට කදුනන කෙනෙක්... මේහැමදෙම වින්ද....... විදිනකෙනෙක්........ ජිවිතේ ගැන සරලව දකින්න පුරුදු උනකෙනෙක්......
View my complete profile
ඉලංදාරියා. Powered by Blogger.
Monday, October 18, 2010

PostHeaderIcon Akvis Plugins Pack for Adobe PhotoShop 2010 (13.10.2010)මෙන්න මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවා Photo Shop Plugins කිහිකිපයක් මේවා බාවිතා කරලා  ඔයලා කරන නිර්මාණ ලසන කරගන්න පුලුවන් වගේම එවා ඉක්මනින්ම කරගන්නත් පුලුවන් ...මේ වා බවිතාකරලා කරන නිර්මාණ ලස්සන කරගන්න.... මෙතනින් ගිහින් බාගන්න.. නෑත්නම්  රුපය උඩ කොටන්න

1 comments:

ayesha said...

හුඟ කලෙකින් එන්න බැරිඋනා. මෙක දුන්නට හුඟක් ස්තුතියි

මිතුරු දිරිය

ඉලංදාරියාව හොයන්

IP
get yours here

කියවගන්න අමාරුනම් +++

Get This