Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics

ෆෝරම් එකට සෙට්වෙන්න

මම මේ වගේ

My Photo
ඉලංදාරියා
වෙන මොකුත් නැහැ..... මම හොද ඉලංදාරියෙක්..... දුක සතුට කදුනන කෙනෙක්... මේහැමදෙම වින්ද....... විදිනකෙනෙක්........ ජිවිතේ ගැන සරලව දකින්න පුරුදු උනකෙනෙක්......
View my complete profile
ඉලංදාරියා. Powered by Blogger.
Thursday, October 28, 2010

PostHeaderIcon ධනාත්මක චින්තනය

කොරලම බලන්න

4 comments:

ප්‍රාර්ථනා said...

එළම එළ කතාවක් නෙ..:):)
ඇත්තට "හිත" ඇත්නම් පත කුඩා ද..නේද..?
ගොඩක් වටිනවා.. ස්තූතියි..!

Anonymous said...

මෙහෙම ගියොත් ඔයාව syndi වලින් අයින් කරන්න වෙනවා

wath said...

මොකද අනේ මේ වෙලා තියෙන්නේ...
හොද හිතින් අපේ ඉලන්දාරියව ආපහු එවනව හොදයි...

ayesha said...

ම්........

මිතුරු දිරිය

ඉලංදාරියාව හොයන්

IP
get yours here

කියවගන්න අමාරුනම් +++

Get This