Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics

ෆෝරම් එකට සෙට්වෙන්න

මම මේ වගේ

My Photo
ඉලංදාරියා
වෙන මොකුත් නැහැ..... මම හොද ඉලංදාරියෙක්..... දුක සතුට කදුනන කෙනෙක්... මේහැමදෙම වින්ද....... විදිනකෙනෙක්........ ජිවිතේ ගැන සරලව දකින්න පුරුදු උනකෙනෙක්......
View my complete profile
ඉලංදාරියා. Powered by Blogger.
Monday, March 22, 2010

PostHeaderIcon සිත කියන්නෙ පුදුම දෙයක්.....

සිත කියන්නෙ පුදුම දෙයක්
මේ වගේ කියල කිවනොහැකි දෙයක්
හිතා ගන්න බැරිවිදිහට..........
අපිට හොරෙන් දුවන දෙයක්

වලකුලක සහැල්ලුවෙන්
පාවි පවි යනෙන දෙයක්.....
දැතින් ගෙන තුරුලු කරන්....
ලග තියාගන්න හිතුවත්
ගිලිහේයි එය අපිට හොරෙන්....

2 comments:

මධු වීරකෝන් said...

ෂා හරිම ලස්සනයිනෙ.....

ගීත් (සහෘදයා) said...

Google chat

senewiratna@gmail.com

මිතුරු දිරිය

ඉලංදාරියාව හොයන්

IP
get yours here

කියවගන්න අමාරුනම් +++

Get This