Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics

ෆෝරම් එකට සෙට්වෙන්න

මම මේ වගේ

My Photo
ඉලංදාරියා
වෙන මොකුත් නැහැ..... මම හොද ඉලංදාරියෙක්..... දුක සතුට කදුනන කෙනෙක්... මේහැමදෙම වින්ද....... විදිනකෙනෙක්........ ජිවිතේ ගැන සරලව දකින්න පුරුදු උනකෙනෙක්......
View my complete profile
ඉලංදාරියා. Powered by Blogger.
Friday, April 9, 2010

PostHeaderIcon මෙන්න තවත තෑග්ගක්
අද මම ඔයාලට තෑගි දෙන්න යන්නේ හැඩවැඩ දාගන්න පුලුවන්..... දෙයක්....අටුවාටිකා ඔන නැහැ අලුත් අවුරුදට ඔයගේ කොමාව.....අලුත් කරලා තියා ගන පුලුවන් වේයි.....ඔන්න බාගත කරගෙනම බලන්නකො.....


http://depositfiles.com/en/files/t8nef1s6w

0 comments:

මිතුරු දිරිය

ඉලංදාරියාව හොයන්

IP
get yours here

කියවගන්න අමාරුනම් +++

Get This