Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics

ෆෝරම් එකට සෙට්වෙන්න

මම මේ වගේ

My Photo
ඉලංදාරියා
වෙන මොකුත් නැහැ..... මම හොද ඉලංදාරියෙක්..... දුක සතුට කදුනන කෙනෙක්... මේහැමදෙම වින්ද....... විදිනකෙනෙක්........ ජිවිතේ ගැන සරලව දකින්න පුරුදු උනකෙනෙක්......
View my complete profile
ඉලංදාරියා. Powered by Blogger.
Friday, April 2, 2010

PostHeaderIcon හීන මල්...........


හීන මල් පොකුරු ගැන ගැන
උන්න කාලය මගේ
ගෙවි අහවර උනා සිනාහාවේ කාලයේ
සතුට දුන් සුර කුමරිය.....
පලාගොස් නෙතු මානයෙන්.....

ඇස් කෙවෙනි දැන් මට හොරා....
දිවයාවි නුබේ වත සොයා
සිහින දෙවුදුව නැඉතින් ලග
ඇයසගවිලා වලාකුල්තුල

නුඹ කොහේ ලොව සැග වුනාදැයි
තවම නෙත නෑ හමුවුනේ
නුඹ නැවත මෙහි පැමිනේනා තෙක්
මග බලා ඉමි සොදුරියේ....

1 comments:

damith said...

kawuda e kumari...
vice machan..............

මිතුරු දිරිය

ඉලංදාරියාව හොයන්

IP
get yours here

කියවගන්න අමාරුනම් +++

Get This