Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics

ෆෝරම් එකට සෙට්වෙන්න

මම මේ වගේ

My Photo
ඉලංදාරියා
වෙන මොකුත් නැහැ..... මම හොද ඉලංදාරියෙක්..... දුක සතුට කදුනන කෙනෙක්... මේහැමදෙම වින්ද....... විදිනකෙනෙක්........ ජිවිතේ ගැන සරලව දකින්න පුරුදු උනකෙනෙක්......
View my complete profile
ඉලංදාරියා. Powered by Blogger.
Tuesday, April 6, 2010

PostHeaderIcon අවුරුදු තැග්ග....


අවුරුදු තැග්ග....


මම හිතුවා ඔයාලා ඔක්කොටම ප්‍රයොජනවත් වෙන...තැග්ගක් දෙන්න...අලුත් අවුරුදත් ලබනවනේ...ලගලගම.ඉලංදාරියාගේ මේඅවුරුදු තැග්ග හඩවැඩ දාන ඔයාලට වටිනවා කියලා මමහිතනවා ලොකය පුරාම හැඩ වඩ දාන්න පාවිචි කරන අකුරු ජාති 10000 දුන්නොත් මම ගැන මොනවා හිතේයිද?....මොනවා හිතුනත් හැඩවැඩ දාන්න ක්ල්පනා කරන අය බාගත කරගන්න ...මෙක බාගත කරගන්න....පොඩි වෙලා වක් යයි එඋනාට ..වටිනවනේ..මෙකේ බර 25.1MB බගෙනම බ්ලන්නකො අවරැුදු කාලය පුරාවටම...තැගිදෙන්නයි මගේ හිත........

බාරත කරගන්න.

http://rapidshare.com/files/370386558/1-5-0-0.rar

http://hotfile.com/dl/35620413/647c176/1-5-0-0.rar.html

2 comments:

අඛිල said...

25.1 neve 43.1 mb ne

සෝරෝ said...

Tkz Lot MaChaNzzz

මිතුරු දිරිය

ඉලංදාරියාව හොයන්

IP
get yours here

කියවගන්න අමාරුනම් +++

Get This